Apie mus

KAS MES
ESAME

Nuo pat įmonės įkūrimo dienos 2016 m. UAB IT Plasta savo veiklą susiejo su
informacinių technologijų sritimi. Dar dirbdami įmonių grupėje, kuri įsikūrusi
ankščiau nei UAB IT Plasta, savo visą dėmesį skyrėme IT rinkai. Sparčiai
plėsdami teikiamų paslaugų spektrą, nuolat gilindami žinias specifinėse IT
srityse ir didindami savo profesionalumą įsteigėme naują vardą „NineIT“,
kuris tiesiogiai atspindi mūsų stipriąsias puses IT rinkoje.

Asset 2

Suprasti ir atsižvelgti į klientą

Asset 2

Efektyviai ir atvirai bendrauti, kas leidžia laikytis susitarimų

Asset 2

Įgalinti duomenis

Asset 2

Naudoti šiuolaikines programas teikiant paslaugas

Asset 2

Efektyviai teikti paslaugas pasinaudojant aiškius veiklos, aptarnavimo ir
incidentų sprendimų procesus

Asset 2

Užtikrinti duomenų konfidencialumą ir saugą

Asset 2

Kurti tvarią organizaciją

Asset 2

Investuoti į darbuotojų tobulinimą, kas įgalina jų profesionalumą

Asset 2

Bendradarbiauti

DARBO
PRINCIPAI

ESAME JŪSŲ IT SKYRIUS UŽ VIDUTINĮ IT ATLYGĮ

IT
inžinierius

IT projektų
vadovas

Užtikrina nepertraukiamą
veikimą:

Kompiuterinės technikos
Programinės įrangos
Debesų sprendimų valdymo
Atsarginių kopijų
Tarnybinių stočių
Tinklo įrangos
Periferinės įrangos
Ir kt.

Užtikrina nuolatinį bendradarbiavimą
Konsultuoja kaip įgyvendinti geriausias
praktikas
Pataria, kaip efektyviai paskirstyti
organizacijos turimus resursus
Kontroliuoja dedikuotus IT inžinierius
Teikia pasiūlymus saugumo klausimais ar
techninės ir programinės įrangos
įsigijimo klausimais
Rengia specializuotas veiklos ataskaitas
Padeda įgyvendinti tęstinumo planą

Pasiekiama visur ir visada

JOKIŲ LIGŲ IR ATOSTOGŲ

Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas atitinkamose srityse

Vien tik IT darbuotojas
organizacijoje


Gerai atlieka techninį darbą,
tačiau ne visada užtenka laiko ir
žinių bagažo greitai ir efektyviai
išspręsti iškilusius incidentus,
kurių metu gali būti nutekinti ar
prarasti svarbūs organizacijos
duomenys.

Neretai atostogų laikotarpis ar
liga prasideda, organizacijai,
netinkamiausiu laiku.

Organizacija, neturi lėšų kelti
darbuotojo kvalifikaciją.  

Efektyvūs sprendimai ir paslaugos