IT infrastruktūros saugumo paslaugos vykdymo metu, bus vertinama jūsų organizacijos naudojamos IT įrangos, pvz. serverių, kompiuterių, duomenų saugyklų, komutatorių, bevielio tinklo įrangos, atsarginių kopijų įrangos, ugniasienių, interneto ryšio bei kitos IT įrangos saugumas ir patikimumas.
Taip pat vertinsime jūsų organizacijos kompiuterinio tinklo architektūrą, jo saugumą ir silpnąsias vietas, dėl kurių gali sutrikti veiklos procesai, programinė įranga bei atliksime vartotojų teisių ir prieigos patikrą.

IT
infrastruktūros
sprendimai

Nauda klientui
  • Identifikuotos grėsmės
  • Identifikuotos IT infrastruktūros grėsmės, trūkumai ir saugumo spragos
  • Pateikiamas detalus esamos IT infrastruktūros aprašas
  • Parengiami IT infrastruktūros tobulinimo planai
  • Patikimos IT infrastruktūros vystymas
  • Pagrįstos ir racionalios IT investicijos