Sistemų stebėsenos paslaugos apima: tinklo parametrus, pasirinktos įrangos parametrus, serverių darbą, virtualių mašinų, debesijos technologijų stebėsenos programinę įrangą

Programinės įrangos agento pagalba galima stebėti įvairias operacines sistemas (Windows, Linux, Unix tipo OS). SNMP pagalba galima stebėti tinklo įrenginius ar kitą įrangą kuri palaiko SNMP protokolą.

IT monitoringas

Sistemos stebėsenos galimybės:
Standartinių paslaugų, pasiekiamumo ir reakcijos laiko stebėsena neįdiegiant jokios papildomos programinės įrangos CPU apkrovos, tinklo naudojimo apkrovos, vietos diske panaudojimo stebėsena, atliekama per ZABBIX agentus, instaliuotus UNIX ar Windows sistemose Monitoringas realiu laiku

Tinklo sistemos monitoringo privalumai

Nauda klientui
Sistemų stebėjimas realiu laiku
Rekomendacijų pateikimas sistemų veiklos gerinimui
Sistemų atnaujinimas
Ataskaitų teikimas

Aukšto lygio sudėtingos kritinės sistemos stebėsena nustato smulkius sutrikimus ir neatitiktis atskirose sistemos komponentėse, tokiu būdu užkertamas kelias galimiems incidentams, užtikrinama kokybiška ir nepertraukiama sistemos veikla.