IT ūkio
inventorizacija

IT infrastruktūros įrenginių ir efektyvumo įvertinimas.

IT inventorizacijos atlikimas privalomas ne rečiau kaip kartą į metus, atsižvelgiant į kompiuterinės įrangos įsigijimo metus, programinių įrangų ir sistemų licencijavimo laikotarpį ir kitus faktorius.

Atlikus IT inventorizaciją
pateikiame:

IT inventorizacijos ataskaitą
Situacijos įvertinimo ataskaitą
Rekomendacijas

IT inventorizacija
apima:

programines įrangas ir licencijas
IT politiką ir saugumą
tinklo infrastruktūrą
kompiuterizuotas darbo vietas
periferinę įrangą