Įvertinsime Jūsų IT infrastruktūrą. Vertinimą atliksime per 1-2 darbo dienas. Pateiksime detalias rekomendacijas ir pasiūlymus Jūsų IT ūkio gerinimui.
IT ūkio vertinimas padeda išaiškinti pagrindines organizacijos procedūrų, organizacinės ir techninės dalies spragas, kurios kelia grėsmes organizacijos saugumui.

IT ūkio
vertinimas

IT ūkio vertinimas apima:

Techninę ir programinę įrangą
Tinklo įrangą ir sistemas |Tinklo patikrinimą
Kompiuterinių darbo vietų identifikavimą ir informacijos surinkimą
Įrenginių ir įrangos patikrinimą

Saugumo patikrinimą:
Vartotojų prieigos patikrinimą
Slaptažodžių politikos patikrinimą
El. pašto saugumo patikrinimą
Duomenų saugumo patikrinimą
Sistemų patikrinimą
Interneto svetainės patikrinimą
Ir kitą įrangą bei esamas sistemas organizacijoje

Nustatysime silpnąsias Jūsų IT
infrastruktūros vietas ir pateiksime
rekomendacijas dėl tolimesnio
saugumo ir IT infrastruktūros tobulinimo