Licencijų
valdymas

Licencijų valdymo paslauga apima reikalingą programinės
įrangos licencijų užsakymą ir jų valdymą.

Licencijų valdymas užtikrina, organizacijos, programinės
įrangos licencijavimą, sumažina riziką prarasti duomenis,
konfidencialią informaciją, padeda optimizuoti kaštus.

Paslaugą sudaro:
Programinės įrangos inventorizacija
Licencijų planavimas, užsakymas, pratęsimas
Programinės įrangos diegimo/išdiegimo darbai
Operatyvus programinės įrangos sutrikimų šalinimas
Papildomi programinės įrangos konfigūravimo darbai
Licencijų tiekimas:
Operacinių sistemų
Biuro programinės įrangos
Antivirusinės programos
Ugniasienės