Operacinių
sistemų
priežiūra

Teikiame operacinių sistemų priežiūrą.
Priežiūros paslaugą apima – sistemos modifikavimas, siekiant užkirsti kelią gedimams, pagerinant veiklos našumą bei pritaikant prie pasikeitusios aplinkos ar reikalavimų.

Nauda klientui