IT vertinimai
ir dokumentų
valdymas

Reikiamos dokumentacijos, procedūrų rengimas atliekamas įvertinant organizacijos veiklos procesus, veiklą, struktūrą ir kt.
Turėdami tinkamas dokumentacijas, galėsite lengviau nustatyti gaires organizacijoje, kaip vykdyti organizacinius saugumo, asmens duomenų apsaugos ar kibernetinio saugumo reikalavimus.

Teikiamos paslaugos

Informacinių technologijų saugumo paslaugos:

Nauda klientui

Pristatymas ir apmokymas
Gairių pritaikymas pagal verslo specifiką
Konsultacijos IT saugumo klausimais
Pavyzdžių pateikimas

IT rizikos vertinimas
IT ūkio vertinimas
IT infrastruktūros saugumas
IT inventorizacija
Ataskaitų rengimas
IT dokumentų rengimas
Žurnalų sudarymas
Konsultacijos
Mokymai

BDAR įgyvendinimo paslaugos:

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas yra privalomas jei tam tikro pobūdžio duomenų tvarkymas gali kelti didelį pavojų, visų pirma tada, kai naudojamos naujos technologijos, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus,fizinių asmenų teisėms bei laisvėms.
PDAV vertinimas atliekamas auditavimo būdu, Paslaugų gavėjo patalpose. Atlikus vertinimą pateikiama ataskaita raštu, kartu pateikiamas ir trūkumų šalinimo – mažinimo planas. Vertinimą atlieka kvalifikuoti specialistai – teisininkų ir IT inžinierių komanda.

Duomenų apsaugos procesų rengimas;
Dokumentų rengimas
Asmens duomenų auditas;
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas;
Konsultacijos
Mokymai
Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos

Norite pasitarti ir gauti paslaugų pasiūlymą?